رویداد بین المللی (وبینار)

مدرسه زمستانه با عنوان "سیستمهای انرژی، تاب آوری و تغییر اقلیم" در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود

در این رویداد، اساتیدی از ایران، نیوزلند، امریکا، ژاپن، چین و مالزی سخنرانی خواهند داشت

رویداد بین المللی (وبینار)
مدرسه زمستانه با عنوان "سیستمهای انرژی، تاب آوری و تغییر اقلیم" در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

در این رویداد، اساتیدی از ایران، نیوزلند، امریکا، ژاپن، چین و مالزی سخنرانی خواهند داشت.

تاریخ برگزاری: ۲۸ و ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://lnkd.in/d73znSj
 
کلمات کلیدی
//isti.ir/Zkzq